முதல்வருக்கு கொரோனா இல்லை

by Editor / 23-06-2020 09:55:28am

கொரோனா ஒழிவது கடவுளுக்குத்தான் தெரியும் என்ற முதல்வரின் யதார்த்தமான கருத்தில் என்ன தவறு? -விஜபாஸ்கர்

மேலும் படிக்க...
மேலும் படிக்க...