போக்சோ குற்றவாளிகளுக்கு கருணை மனு இல்லை: -ஜனாதிபதி பேட்டி

by Editor / 06-12-2019 08:08:40pm

போக்சோ சட்டசத்தின் கீழ் தண்டனை பெறும் குற்றம் செய்தவர்களுக்கு கருணை மனு அளிப்பதற்கு உரிமை இல்லை - ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க...
மேலும் படிக்க...
மேலும் படிக்க...
மேலும் படிக்க...