குற்றாலத்தில் அவலமாக காட்சியளிக்கும் நுழைவு பகுதி

by Editor / 18-08-2019 03:29:33pm
குற்றாலத்தில் அவலமாக காட்சியளிக்கும் நுழைவு பகுதி

குற்றாலத்தில் அவலமாக காட்சியளிக்கும் நுழைவு பகுதி

  குற்றாலத்தில் அவலமாக காட்சியளிக்கும் நுழைவு பகுதி கழிப்பிடத்தின் நீர் நிரம்பி சாலையில் ஒடி வந்து சுற்றுலாப் பயணி களுக்குநோய் பரப்பும் அபாயம்.கண்டு கொள்வது யார்..?

Share via