உயர்நீதிமன்றம், மதுரை கிளைக்கு அக்டோபர் 5 முதல் அக்டோபர் 13 வரை தசரா பண்டிகை விடுமுறை.

by Editor / 04-10-2019 09:59:07am
உயர்நீதிமன்றம், மதுரை கிளைக்கு அக்டோபர் 5 முதல் அக்டோபர் 13 வரை தசரா பண்டிகை விடுமுறை.

   தசதசராரா பண்டிகை விடுமுறையையொட்டி உயர்நீதிமன்றம், மதுரை கிளைக்கு விடுமுறைக் கால அமர்வுகள் அறிவிப்பு.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவசர வழக்குகளை 7 நீதிபதிகள் விசாரிப்பார்கள் - தலைமைப் பதிவாளர்.

உயர்நீதிமன்றம், மதுரை கிளைக்கு அக்டோபர் 5 முதல் அக்டோபர் 13 வரை தசரா பண்டிகை விடுமுறை.

Share via