கல்வி

கல்வி அழியாத செல்வம்

by Editor / 09-05-2021 07:26:42pm

‘இள­மை­யில் கல்’ என்­பதை உணர்ந்­தி­ருக்க வேண்­டும். இள­வ­ய­தில் படிப்­பது நம் மன­தில் அப்­ப­டியே பசு மரத்­தாணி போல் பதிந்­து­வி­டும் என்­பதை புரிந்து கொள்ள வேண்­ட...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 1
Logo