தமிழர் உலகம்

சோழர்களின் வரலாற்றில் தனி இடம் பிடித்த செம்பியன் மாதேவி

by Editor / 09-05-2021 08:57:23pm

  சோழர்களின் வரலாற்றில் ஒரு நீங்காத இடம் பிடித்தவர் பெரியபிராட்டி பேரரசி செம்பியன் மாதேவி. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் சோழ மண்டலத்தை ஆண்ட ஐந்து மன்னர்களை உருவாக்கியவர் பேரரசி செம்பிய...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 1
Logo