நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

by Editor / 13-09-2019 08:45:01am
நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

அணைகளின் நீர்மட்டம் 

பாபநாசம் :

உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி

நீர் இருப்பு : 119.25 அடி

நீர் வரத்து : 626.51 கன அடி

வெளியேற்றம் : 804.75 கன அடி                             

 

சேர்வலாறு :

உச்ச நீர்மட்டம் : 156 அடி 

நீர் இருப்பு : 128.74 அடி

நீர்வரத்து : Nil

வெளியேற்றம் : Nil

 

மணிமுத்தாறு : 

உச்ச நீர்மட்டம்: 118 அடி

நீர் இருப்பு : 49.50 அடி 

நீர் வரத்து : 91

கனஅடி 

வெளியேற்றம் : NIL கன அடி

Share via