கேள்வி பதில்

பெரியார் கேட்கும் கேள்வி

by Editor / 19-04-2021 05:39:40pm

இழிவானஜாதி மக்களைப் பெறுவதும் இழிவுதானே என்கிற அடிப்படையில், ஜாதி ஒழியும் வரையில் பெண்கள் கணவனுடன் வாழ்வது, தவறல்லவா? பிள்ளை பெறுவது அதை விடத் தவறல்லவா? - தந்தைபெரியார், "பெரியார் கண...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 1
Logo