செய்திகள்

ஆத்தி வரதரின் வரலாறு

by Admin / 30-07-2019 08:26:54pm

கிருத யுகத்தில் விஷ்வகர்மா ஆத்தி மரத்திலிருந்து செதுக்கப்பட்ட 4 பிரம்ம கரர்ச்சித வரதஜ மூர்த்திகளில் ஆத்தி வரதராஜாவும் ஒருவர். இந்த மூர்த்தி 16 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி வரை கிராபகிரகாவில் பிரதான தெய்வமாக (மூலா மூர்த்தி) இருந்தது, அதாவது புண்யகூதி விமனனுக்குள். முஸ்லீம் படையெடுப்புகள் காரணமாக, மதிப்புமிக்க பணத்தை பாதுகாக்க, ஆத்தி வரதா புஷ்காரனை (அனாதா சரவோரா) கோயில் வளாகத்திற்குள் ரகசியமாக மூழ்கி, ஒரு குடும்பத்திற்கு மட்டுமே சரியான இடம் தெரியும்.


Page 1 of 1

புகைப்பட ஆல்பம்