தென்காசி மாவட்ட அரசு மருத்துவ கண்காணிப்பாளர்க்கு விருது

by Editor / 24-08-2019 09:51:17am
தென்காசி மாவட்ட அரசு மருத்துவ கண்காணிப்பாளர்க்கு விருது

தென்காசி மாவட்ட அரசு மருத்துவ கண்காணிப்பாளர்க்கு விருது

   குடும்ப நலன்,மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை சார்பில் சிறந்த மருத்துவராக தேர்வு பெற்று அரசின் விருது பெற்ற தென்காசி மாவட்ட அரசு மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் மரு.ஜெஸ்லின் அவர்கள் பணி மென் மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகள் .