வார இதழ்கள்

பாரதியார் சிறுகதைகள் - முழுமையான தொகுப்பு

by Newsdesk / 07-12-2023 04:41:31pm

  பாரதியார், தமிழ் இலக்கியத்தின் மகுடத்தில் மின்னும் ஒரு ரத்தினம். தனது தேர்ந்த கவிதை வரிகளால் மட்டுமல்லாது, ஆழமான சிந்தனை கொண்ட சிறுகதைகள் வாயிலாகவும் அவர் மக்களை சிந்திக்கவும், கே...

மேலும் படிக்க >>

நாம் பின்பற்ற வேண்டிய முன்னோர் சொல்

by Newsdesk / 30-10-2021 08:02:12pm

  நாளுக்கு இரண்டு வாரத்திற்கு இரண்டு மாதத்திற்கு இரண்டு வருடத்திற்கு இரண்டு         என்ன இது.. எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக ஆரம்பிக்கிறதே என்கிற கேள்வி உங்களுக்குள் எழும்…...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 1