சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 02-04-2024 09:45:43am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைந்துள்ளது .ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 25 ரூபாய் குறைந்து 6,430 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 51,440 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 6,900 ஒரு சவரன் 55,200 விற்பனை செய்யப்படுகிறது .ஒரு கிராம் வெள்ளி 40 காசு அதிகரித்து 82 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 82,000 விற்பனையாகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.
 

Tags :

Share via