வணிகம்

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 440 உயர்வு

by Admin / 15-06-2024 11:00:05am

சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 440 உயர்வு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 55 ரூபாய் அதிகரித்து 6705 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் 53 ஆயிரத்து 640 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கி...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 14-06-2024 09:49:57am

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 10 குறைந்து 6,650 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7,120 ஒரு சவரன் 56 ஆயிர...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 13-06-2024 09:52:53am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் இருபது ரூபாய் குறைந்து 6,660 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 280 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7130 ஒரு சவரன் 57 ஆயிர...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் 280 ரூபாய் உயர்வு

by Admin / 12-06-2024 09:59:43am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் 280 ரூபாய் உயர்வு. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 35 ரூபாய் அதிகரித்து 6680 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து நானூத்தி நாப்பது ரூபாய்க்கு 24 கேரட் ஒரு க...

மேலும் படிக்க >>

 காய்கறி மார்க்கெட்டில் காய்கறிகளுக்கு கடும் கிராக்கி சண்டை போட்டு வாங்கிச் சென்ற வியாபாரிகள் 

by Editor / 12-06-2024 12:13:29am

திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் காந்தி காய்கறி சந்தை தமிழகத்தில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற சந்தையாகும் ஆகும். இந்நிலையில் கடும் வெயிலின் தாக்கத்தின் காரணமாக ஒட்டன்சத்திரம் மற்...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு.

by Admin / 11-06-2024 10:04:01am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 15 ரூபாய் குறைந்து 6,645 ரூபாய்க்கு ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 160 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7,115 ரூபாய்...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைவு

by Admin / 10-06-2024 10:42:08am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 160 ரூபாய் குறைவு. கிராம் ஆபரண தங்கம் தங்கம் 20 ரூபாய் குறைந்து 6,630 க்கு ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் 53 ஆயிரத்து 40 ரூபாய்க்கு 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 70...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது

by Admin / 08-06-2024 10:25:38am

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ,6650 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53,200 க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 7,120 க்கும் ஒரு சவரன் 56 ஆய...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 320 ரூபாய் அதிகரிப்பு.

by Admin / 07-06-2024 11:05:41am

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 320 ரூபாய் அதிகரிப்பு.. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 40 ரூபாய் உயர்ந்து 6,840க்கும் ஒரு சவரன் 54 ஆயிரத்து 720 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7,310 ரூபாய...

மேலும் படிக்க >>

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 600 ரூபாய் உயர்வு

by Admin / 06-06-2024 10:33:10am

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 600 ரூபாய் உயர்வு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 75 ரூபாய் அதிகரித்து 6800 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 54 ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7270 ரூ...

மேலும் படிக்க >>

Page 1 of 48