இன்றைக்கு ஆபரண தங்கத்தின் விலைஒரு கிராமிற்கு 25 ரூபாய் குறைந்து 5,505 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

by Admin / 10-08-2023 10:28:46am
 இன்றைக்கு ஆபரண  தங்கத்தின் விலைஒரு கிராமிற்கு  25 ரூபாய் குறைந்து 5,505 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது.

தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு 300 ரூபாய் குறைந்துள்ளது .இரு தினங்களாக தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 5530 ஆக இருந்தது. இன்றைக்கு சடார் என்று 25 ரூபாய் குறைந்து 5,505 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. ஒரு பவுன் ஆபரண தங்கம் 44,040 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது... ஒரு கிராம் 24 கேரட் சுத்த தங்கம் இன்று ,5975 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது .ஒரு பவுன் 47 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 50 காசு குறைந்து 76 ரூபாய் 20 காசு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி 76 ஆயிரத்து 200 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது.

 

Tags :

Share via