சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 26-02-2024 09:56:42am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு..

ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 10 ரூபாய் குறைந்து ,5,810 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் 46,480 ரூபாய்க்கும்     24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 6,280 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 50 ஆயிரத்து 240 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது...ஒரு கிராம் வெள்ளி 40 காசு குறைந்து 76 ரூபாயாகவும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 76,000  ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 80 ரூபாய் குறைவு.
 

Tags :

Share via