அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும்

by Editor / 04-07-2022 12:08:14pm
அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும்

அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிரான வழக்குகள் அனைத்தும் அடுத்த வாரம் உரிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்படும் - உச்சநீதிமன்றம்
 

 

Tags :

Share via