சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன்160 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 30-03-2024 10:20:32am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன்160 ரூபாய் குறைவு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன்160 ரூபாய் . ஒரு கிராம் தங்கம் 20 ரூபாய்குறைந்து  6370 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் ஆபரணத்தம் 50,960வரைக்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 6840 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 54 ஆயிரத்து720ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது .ஒரு கிராம் வெள்ளி 20 காசு அதிகரித்து 81 ரூபாய் ஆகவும் ஒரு கிலோ கட்டிவல்லி 81,000 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன்160 ரூபாய் குறைவு.
 

Tags :

Share via