சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது

by Admin / 08-06-2024 10:25:38am
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.. ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ,6650 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53,200 க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 7,120 க்கும் ஒரு சவரன் 56 ஆயிரத்து 960 வரைக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது., ஒரு கிலோ வெள்ளி நாலு ரூபாய் 50 காசு குறைந்து 96 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 96 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது,.

சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரு சவரனுக்கு 1,520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது
 

Tags :

Share via