சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 40 ரூபாய்  குறைவு. 

by Admin / 23-02-2024 10:23:51am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 40 ரூபாய்  குறைவு. 

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 40 ரூபாய்  குறைவு.  ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் 5,795 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் 46 ஆயிரத்து 360 க்கும் விற்பனை ஆகிறது ..24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 6,265 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன்  50,120  ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது. .வெள்ளி விலை ஒரு கிராமிற்கு 50 காசுகுறைந்து 76 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 76.000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 40 ரூபாய்  குறைவு. 
 

Tags :

Share via