சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 13-05-2024 03:52:47pm
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 25 ரூபாய் குறைந்து 6725 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் தங்கம் 7195 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 57 ஆயிரத்து 560 ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது ஒரு கிராம் வெள்ளி 50 காசு குறைந்து 90 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 90 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரனுக்கு 200 ரூபாய் குறைவு.
 

Tags :

Share via