சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

by Admin / 15-05-2024 09:55:26am
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. நேற்று 280 ரூபாய் சவரனுக்கு குறைந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் அதிகரித்திருப்பது பெற்றோர்களை கவலையடைய செய்துள்ளது. ஒரு கிராமிற்கு ஆபரண தங்கம் 35 ரூபாய் உயர்ந்து ஒரு சவரன் 280 ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 6,725 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 800 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி 30 காசு உயர்ந்து 91 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 91 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகிறது..

சென்னையில் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் சவரனுக்கு 280 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
 

Tags :

Share via