இன்று முதல் வர்த்தக எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.171.50 குறைப்பு.

by Editor / 01-05-2023 08:40:51am
இன்று முதல் வர்த்தக எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.171.50 குறைப்பு.

எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தும் நிறுவனங்கள் வணிக ரீதியான எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர்களின் விலையை மாற்றி அமைத்துள்ளன. இன்று முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் 19 கிலோ வர்த்தக எல்பிஜி எரிவாயு சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.171.50 குறைக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி சில்லறை விற்பனையில் இன்று முதல் 19 கிலோ வர்த்தக எல்பிஜி சிலிண்டரின் விலை ரூ.1856.50 என மாற்றியமைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், பொதுத்துறை எண்ணெய் விற்பனை நிறுவனங்கள் உள்நாட்டு எரிவாயு சிலிண்டர் விலையை நிலையானதாக வைத்துள்ளன. அதாவது இம்முறையும் 14.2 கிலோ சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் இல்லை.

 

Tags :

Share via