சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு.

by Admin / 14-05-2024 09:58:00am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 35 ரூபாய் குறைந்து 690 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 520 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 7160 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 57 ஆயிரத்து 280 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது .ஒரு கிராம் வெள்ளி 90 காசு அதிகரித்து 90 ரூபாய் 70 காசு ஆகவும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 90,700 க்கும் விற்பனை ஆகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280 ரூபாய் குறைவு.
 

Tags :

Share via