சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

by Admin / 24-02-2024 10:32:30am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் 25 ரூபாய் அதிகரித்து ,5820 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 6,290 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 50 ஆயிரத்து 320 ரூபாய்க்கும் விற்பனை ஆகிறது ஒரு கிராம் வெள்ளி 40 காசு அதிகரித்து 76 ரூபாய் 40 காசு ஆகவும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 76 ஆயிரத்து நானூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 200 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது.
 

Tags :

Share via