சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு.

by Admin / 11-06-2024 10:04:01am
சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு.

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 15 ரூபாய் குறைந்து 6,645 ரூபாய்க்கு ஒரு சவரன் 53 ஆயிரத்து 160 ரூபாய்க்கும் 24 கேரட் ஒரு கிராம் 7,115 ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் 56 ஆயிரத்து 920 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ஒரு ரூபாய் இருபது காசு குறைந்து 95 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி 95 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது...

 

சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 120 ரூபாய் அதிகரிப்பு.
 

Tags :

Share via